Ochrana osobních údajů


Aby ZET mohla plnit své povinnosti ze Smlouvy a povinnosti uložené právními předpisy, a chránit své oprávněné zájmy, zpracovává osobní údaje a některé další údaje, které Zákazník poskytl ZET v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tyto údaje ZET zpracovává pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění dle Smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy.

Zákazník je povinen poskytovat své osobní údaje ZET úplně, pravdivě a bez zbytečného odkladu oznamovat ZET jejich změnu, aby ZET zpracovávala vždy aktuální osobní údaje.

Zákazník má plný přístup ke svým osobním údajům. Proti zpracování osobních údajů prováděných ZET na základě oprávněných zájmů ZET má Zákazník právo kdykoliv podat námitku, Zákazník má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Stejně tak může Zákazník kdykoliv odvolat poskytnuté souhlasy. Kontaktní údaje a více informací jsou uvedeny na webových stránkách ZET nebo na zákaznické lince ZET.